Raport.

INTERMA TRADE SA (52/2017) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta wyniku kontroli dotyczącej podatku VAT za 2012 r.

Zarząd INTERMA TRADE S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 r. do siedziby Spółki wpłynął wynik kontroli wydany przez Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu w związku z kontrolą celno-skarbową wszczętą wobec Spółki w dniu 14 lipca 2017 r. w zakresie prawidłowości rozliczania podatku VAT za 2012 rok.
Na podstawie wyniku kontroli Spółka powzięła informację, że organ podatkowy uznał jako nierzetelne księgi podatkowe Spółki w odniesieniu do dokonywanych w nich zapisów w 2012 roku w zakresie transakcji zakupów i sprzedaży z trzema kontrahentami, a łączna kwota podatku VAT dotyczącego kwestionowanych transakcji wynosi ok. 7.695,7 tys. zł.
Emitent nie zgadza się z ustaleniami przedstawionymi w wyniku kontroli. W ocenie Emitenta Spółka w sposób prawidłowy i rzetelny prowadził rozliczenia w podatku VAT, w tym również za okres będący przedmiotem kontroli. Otrzymany wynik kontroli Spółka ocenia jako błędny, oparty na tendencyjnej ocenie materiału dowodowego, a nawet sprzeczny ze zgromadzonymi dowodami. Spółka zgadza się jedynie z koniecznością złożenia korekty deklaracji VAT-7 dotyczącej rozliczenia podatku VAT za miesiąc lipiec 2012 r. z uwagi na omyłkowe odliczenie przez Spółkę kwoty 57,60 zł z tytułu nabycia usługi noclegowej. Spółka dokona wspomnianej korekty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyniku kontroli. Pozostałe ustalenia wyniku kontroli Spółka będzie kwestionować w toku dalszego postępowania podatkowego.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Interma Trade S.A.
ISIN:PLBRIJU00010
NIP:7842149999
EKD:32.12 produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
Adres:Plac Bernardyński 4/3 Poznań
Telefon:+48 61 4245903
www:www.briju.pl
Komentarze o spółce Interma Trade
2018-01-23 01-01-23
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.