Raport.

KORPORACJA KGL SA (34/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

Zarząd Korporacja KGL S.A. (dalej "Spółka ) informuje iż w dniu 19.12.2017 r. został podpisany obustronnie z ING Bank Śląski S.A. ( dalej "Bank") z siedzibą w Katowicach aneks do umowy o linię wieloproduktową z dnia 28 marca 2013 r., o której Spółka informowała w Prospekcie Emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 22.10.2015 r.
W wyniku zawarcia obecnego aneksu uległ zmianie termin zapadalności kredytu, który ustalono na 14.03.2019 r.
Pozostałe warunki udzielonego kredytu nie uległy zmianie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ING Bank Śląski SA
ISIN:PLBSK0000017
NIP:634-013-54-75
EKD: 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Sokolska 34 40-086 Katowice
Telefon:+48 32 3577000
www:www.ing.pl
gpwlink:ing-bank.gpwlink.pl
Komentarze o spółce ING BANK ŚLĄSKI
2018-12-15 16-12-27
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649