Raport.

INFRA SA (2/2018) Podpisanie przez Emitenta umowy do dofinansowania z NCBR

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W dniu 27.02.2018 została obustronnie podpisana umowa z NCBR na dofinansowanie projektu badawczo rozwojowego pod tytułem: "Opracowanie algorytmu tworzenia harmonogramów o otwartym modelu ograniczeń uwzględniającym wagi ograniczeń oraz algorytmu modyfikacji harmonogramów o otwartym modelu ograniczeń i wielowariantowej funkcji celu na potrzeby harmonogramowania pracy personelu medycznego niższego rzędu w szpitalach". Wartość projektu to 334. 152,00 zł, przy czym wartość dofinansowania wynosi 200 491,20 zł.
Realizacja projektu rozpoczęła się 01.11.2017. Projekt zakończy się dnia 31.10.2018. Projekt realizowany jest w I osi priorytetowej, w działaniu 1.1 - Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Infra SA
ISIN:PLINFRA00015
NIP:7542698383
EKD: 72.20 działalność w zakresie oprogramowania
Adres: ul. Głogowska 35 45-315 Opole
Telefon:+48 77 4542465
www:www.infra.pl
Komentarze o spółce INFRA
2019-02-16 05-02-54
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649