Raport.

IMPERA CAPITAL SA (29/2017) odmowa przyjęcia do rozpoznania przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej pozwanego w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko G. Kopaczewskiemu o zapłatę.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r., nr 35/2016 z dnia 24 października 2016 r., oraz raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 21 marca 2017 r., Zarząd Impera Capital S.A. (Emitent lub Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 8 listopada 2017 r. powziął wiadomość, iż w dniu 7 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym Sąd Najwyższy postanowił o odmowie przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej pozwanego G. Kopaczewskiego od korzystnego dla Emitenta wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Na wydane przez Sąd Najwyższy postanowienie w tym przedmiocie, zażalenie nie przysługuje. Tym samym, postępowanie sądowe o zapłatę:
1)kwoty 266.696 zł wraz z kosztami postępowania,
2kwoty 4.334.442,28 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty,
3)dsetek ustawowych od kwoty 8.734.442,28 zł za okres od dnia 27 listopada 2014 r. do dnia 17 grudnia 2014 r. w kwocie 65.328,84 zł, oraz zasądzonych kosztów postępowania
zainicjowane przez Emitenta zostało ostatecznie zakończone korzystnym dla niego rozstrzygnięciem.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.