Raport.

IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2018) Rozpoczęcie egzekucji z akcji Imagis SA należących do byłego prezesa zarządu

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, w związku z raportem 1/2018, że w wyniku rozpoczęcia egzekucji kwot wynikających z prawomocnego wyroku sądu, zostały zablokowane należące do Marcina Niewęgłowskiego 748.601 akcje Imagis S.A. Jednocześnie Zarząd informuje, że w trybie art. 911-8 § 3 k.p.c. składa zlecenia sprzedaży akcji Imagis S.A. będących przedmiotem zajęcia.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji niniejszej informacji ze względu na fakt, że umowa może mieć wpływ na kurs akcji Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Imagis SA w restrukturyzacji
ISIN:PLIMAGS00013
NIP:522-24-67-014
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Fort Wola 22, (Budynek 15) 01-258 Warszawa
Telefon:+48 22 6384697
www:www.imagis.pl
Komentarze o spółce IMAGIS
2019-02-17 05-02-15
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649