Raport.

IFUN4ALL SA (19/2017) Uzyskanie licencji na wydanie gry "Paper Wars: Cannon Fodder " na platformie Nintendo Switch

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd iFun4All S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła istotną umowę licencyjno - wydawniczą ze spółką Feardemic Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie - spółką zależną Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, głównego akcjonariusza Emitenta.
Na mocy umowy Feardemic Sp. z o. o. udzieliła iFun4All S.A. licencji wyłącznej na wprowadzenie gry "Paper Wars: Cannon Fodder", dalej "Gra", na platformę Nintendo Switch.
Współpraca obejmować będzie implementację Gry na nową platformę, jej wydanie, marketing oraz dystrybuuję Gry.
Zasady współpracy pomiędzy stronami umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Zyski ze sprzedaży Gry zostaną podzielone pomiędzy Feardemic Sp. z o. o. i Emitenta.
Premiera Gry na platformie Nintendo Switch planowana jest na IV kwartał 2017 r.
Gra ukaże się pod nowym tytułem "Paper Wars: Cannon Fodder Devasted".

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.