Raport.

DROP SA (17/2017) Wykup obligacji

Zarząd spółki DROP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż Spółka w dniu 15 września 2017 roku dokonała wcześniejszego wykupu 900 obligacji serii B o wartości nominalnej 1 000 złotych każda (informacja o emisji - raport bieżący 44/2013). Wcześniejszy wykup dokonany został po cenie nominalnej powiększonej o należne i niezapłacone odsetki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-07-17 21-07-03
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649