Raport.

DROP SA (17/2017) Wykup obligacji

Zarząd spółki DROP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż Spółka w dniu 15 września 2017 roku dokonała wcześniejszego wykupu 900 obligacji serii B o wartości nominalnej 1 000 złotych każda (informacja o emisji - raport bieżący 44/2013). Wcześniejszy wykup dokonany został po cenie nominalnej powiększonej o należne i niezapłacone odsetki.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.