Raport.

HOLLYWOOD SA (25/2017) Korekta raportu bieżącego nr 23/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego spółki Hollywood S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Hollywood S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w wyniku oczywistej omyłki redakcyjnej w treści raportu bieżącego nr 23/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku nie zamieszczono wszystkich serii akcji (tj. nie wskazano akcji serii G) w związku z wydaną decyzją Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego spółki Hollywood S.A.
W związku z powyższym, Emitent poniżej przekazuje poprawną treść raportu.
Zarząd Hollywood S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 8 listopada 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego ("KNF") wydała decyzję o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego w formie jednolitego dokumentu Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu, sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie na rynku regulowanym akcji serii C, D, E, F,G, H, I i J Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu.
Prospekt emisyjny Hollywood S.A. zostanie udostępniony do publicznej wiadomości od dnia 13 listopada 2017 r. w postaci elektronicznej na stronie internetowej Spółki: http://hollywood.pl/pl/prospekt oraz stronie internetowej Firmy inwestycyjnej - Domu Maklerskiego BOŚ SA: http://bossa.pl/analizy/pierwotny/

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Hollywood SA
ISIN:PLHOLWD00017
NIP:7761698650
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Bojanowska 2a 09-200 Sierpc
Telefon:+48 24 2758129
www:www.hollywoodsa.eu
gpwlink:hollywood.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce HOLLYWOOD
2019-02-20 21-02-59
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649