Raport.

HFT GROUP SA (5/2017) Postanowienie o zawieszeniu postępowania wobec HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd HFT Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 11.10.2017r. powziął informacje, o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF") Postanowienia o zawieszeniu postępowania ("Postanowienie") wobec Spółki zależnej od Emitenta, tj. HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie ustalenia czy zachodzą przesłanki określone w art. 110y ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa"), stanowiące podstawę do zastosowania środków nadzorczych określonych w art. 110y Ustawy, wszczęte postanowieniem Przewodniczącego KNF z dn. 29.09.2016r. o sygn. DRK/WNF/476/2/1/16.
Postępowanie zostało zawieszone w oparciu o art. 97 § 1 pkt 3 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dn. 21.07.2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz § 1 pkt 2 uchwały nr 746/2016 Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 14.10.2016r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego i Zastępcom Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego upoważnienia do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru Finansowego oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw, jak również upoważnienia nr 47/2017 z dn. 24.02.2017r. udzielonego Zastępcy Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru Finansowego.
Od wydanego Postanowienia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:HFT Group SA
ISIN:PLDFP0000019
NIP:727-26-70-586
EKD: 67.12 działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Prosta 51 00-838 Warszawa
Telefon:+48 22 3989797
www:hftgroup.pl
Komentarze o spółce HFT GROUP
2018-07-17 05-07-34
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649