Raport.

HERKULES SA (111/2017) Informacja o nabyciu udziałów

Zarząd Herkules S.A. (dalej jako Emitent) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu
21 września 2017 roku Emitent nabył od Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (Nokia) oraz od Nokia Solutions and Networks B.V. z siedzibą w Hadze łącznie 100% udziałów Spółki pod firmą SPC3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: SPC3).
Wartość transakcji nabycia udziałów wyniosła 5 tys. zł i była równa wartości nominalnej udziałów. Kapitał zakładowy SPC3 wynosi 5 tys. zł.
Celem nabycia udziałów SPC3 jest przystąpienie Grupy Kapitałowej Herkules do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego projektu pod nazwą "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GMS-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" (Zamówienie) ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), którego przedmiotem jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej.
SPC3 jest podmiotem, który został zakwalifikowany przez Zamawiającego w ramach konsorcjum zawiązanego przez Nokia do dalszego etapu postępowania.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Herkules SA
ISIN:PLZRWZW00012
NIP:951-203-21-66
EKD: 71.32 wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
Adres: ul. Annopol 5 03-236 Warszawa
Telefon:+48 22 3318260
www:www.herkules-polska.pl
gpwlink:herkules.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce HERKULES
2018-10-20 12-10-40
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649