Raport.

MEDIATEL SA (8/2018) Aktualizacja propozycji układowych Hawe Telekom

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2017 opublikowanego w dniu 20 grudnia 2017 r., zarząd MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu 16 maja 2018 r. Zarząd spółki zależnej Emitenta - Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji (dalej: "HAWE Telekom") złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, aktualizacje propozycji układowych dłużnika, które zakładają polepszenie sytuacji wierzycieli Hawe Telekom, gdyż Hawe Telekom w zaktualizowanych propozycjach układowych proponuje wszystkim wierzycielom spłatę gotówkową w zakresie 100% kwoty głównej.
Aktualizacja propozycji układowych dłużnika polega na zmianie sposobu restrukturyzacji zadłużenia Hawe Telekom poprzez wykreślenie konwersji wierzytelności na udziały w Hawe Telekom. Zamiast konwersji wierzytelności na udziały HAWE Telekom, dłużnik - Hawe Telekom dokona spłaty 100% kwoty głównej wierzytelności w ratach, zgodnie z zasadami określonymi w zaktualizowanych propozycjach układowych dłużnika.
Aktualizacja propozycji układowych jest efektem zakończenia negocjacji z grupą wierzycieli , którzy aktywnie uczestniczyli w ustalaniu warunków przyjęcia układu . W opinii Zarządu Hawe Telekom zwiększą one poparcie dla propozycji układowych przedstawionych przez Zarząd w toku trwającego właśnie procesu głosowania, w którym wszyscy wierzyciele mają wskazać te najkorzystniejsze pod względem finansowym i prawidłowym pod kątem prawnym .

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Hawe SA w restrukturyzacji
ISIN:PLVENTS00019
NIP:527-23-80-580
EKD: 65.23 pozostałe pośrednictwo finansowe
Adres: ul. Franciszka Nullo 2 00-486 Warszawa
Telefon:+48 22 5015500
www:www.hawesa.pl
gpwlink:hawe.gpwlink.pl
Komentarze o spółce HAWE W UPADŁOŚCI
2018-05-25 18:00:59
jajajaj
i huj z tego kto mi odda kase z bananowej giełdy......skurwysyny jebane
2018-05-26 17:55:11
krw
skąd finanse na opłaty sądowe, ponoć kasa pusta, gdzie prawda, kto zrobi tam porządek?! gdzie przestrzeganie prawa?!
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649