Raport.

GRUPA TRINITY SA (3/2018) Informacja poufna na podstawie MAR

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2017, zarząd spółki Grupa Trinity S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację dotyczącą podpisania w dniu 03.01.2018 r. przez Goldenmark S.A., spółkę zależną od Emitenta, umowy inwestycyjnej ze spółkami Inwestycje Alternatywne Profit S.A. i Emonety.pl S.A. oraz z p. Agnieszką Mejer i p. Mirosławem Mejer ("Umowa"). Zgodnie z zapisami Umowy proces inwestycyjny podzielony został na etapy obejmujące kolejno: zawarcie umowy agencyjnej na pośrednictwo w kupnie i sprzedaży towarów Goldenmark S.A w ramach sieci sprzedaży w oddziałach stacjonarnych Emonety.pl S.A. a także, pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa UOKiK w postępowaniu koncentracyjnym: objęcie przez Goldenmark S.A. akcji spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. nowej emisji stanowiących nie więcej niż 20% w kapitale zakładowym po cenie emisyjnej 0,10 zł za akcję, zmiany organizacyjne w spółce Inwestycje Alternatywne Profit S.A. oraz nabycie przez Goldenmark S.A. akcji w spółce Inwestycje Alternatywne Profit S.A., stanowiących łącznie z objętymi akcjami nowej emisji co najmniej 75% udziału w kapitale zakładowym spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Ostateczna cena za akcje zostanie ustalona na dzień podpisania umowy przenoszącej własność akcji. W wykonaniu umowy inwestycyjnej w dniu 03.01.2018 r. doszło do zawarcia umowy pośrednictwa (agencyjnej) pomiędzy spółką Emonety.pl S.A. a spółkami zależnymi od Goldenmark S.A.: Mennica Wrocławska sp. z o.o. oraz Goldenmark Center sp. z o.o. W dniu 03.01.2018 r. doszło również do zawarcia porozumienia pomiędzy Goldenmark S.A. a p. Agnieszką Mejer oraz p. Mirosławem Mejer, w ramach którego strony zobowiązały się do podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Inwestycje Alternatywne Profit S.A.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Trinity SA
ISIN:PLGTRNT00010
NIP:8971760835
EKD: 66.12 działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
Adres: ul. Ruska 20/21 50-079 Wrocław
Telefon:+48 71 7122121
www:www.grupatrinity.pl
Komentarze o spółce GRUPA TRINITY
2019-01-21 19-01-44
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649