Raport.

GLG PHARMA SA (22/2017) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd GLG Pharma S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 r. otrzymał od Apollo Capital LLC, tj. akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działającego na podstawie art. 400 kodeksu spółek handlowych, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (NWZ).
Spółka przekazuje w załączeniu ww. żądanie wraz z proponowanym przez akcjonariuszem porządkiem obrad oraz projektami uchwał, które mają być przedmiotem NWZ.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:GLG Pharma SA
ISIN:PLM100000014
NIP:829 17 32 395
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Duńska 9 54-427 Wrocław
Telefon:+48 71 758 09
www:www.glgpharma.pl
Komentarze o spółce GLG PHARMA
2019-02-16 04-02-38
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649