Raport.

GEOTRANS SA (28/2017) Otrzymanie zamówienia istotnej wartości w zakresie zagospodarowania odpadów

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 12 października 2017 r. powziął informację o wpłynięciu w dniu 11 października 2017 r. do siedziby Spółki zamówienia od klienta z branży energetycznej. Zamówienie dotyczy realizacji przez Emitenta usługi transportu i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych.
Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia oszacowana została na kwotę 1.384.500,00 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) netto, przy czym ostateczna jego wysokość uzależniona będzie od ilości faktycznie odebranych odpadów. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawionych przez Emitenta. Zamówienie realizowane będzie w sposób ciągły do dnia 31 grudnia 2019 r. Pozostałe warunki zamówienia nie odbiegają od powszechnie stosowanych standardów.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowego zamówienia.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Geotrans SA
ISIN:PLGEOTR00010
NIP:8992640728
EKD:
Adres: ul. Kobierzycka 20 BA 52-315 Wrocław
Telefon:+48 71 3399953
www:www.geotrans.com.pl
Komentarze o spółce GEOTRANS
2018-07-17 06-07-05
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649