Raport.

FABRYKI MEBLI FORTE SA (27/2017) informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 28 września 2017 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call
i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:
- z bankiem m Bank S.A.
1. 2.500.000 EUR - Put 4,4500 - Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-06-12
2. 2.500.000 EUR - Put 4,4500 - Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-06-26
3. 3.500.000 EUR - Put 4,4500 - Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-07-13
4. 3.500.000 EUR - Put 4,4500 - Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-07-27
5. 3.000.000 EUR - Put 4,4500 - Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-08-12
6. 3.500.000 EUR - Put 4,4500 - Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-08-12
7. 3.000.000 EUR - Put 4,4500 - Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-08-26
8. 3.500.000 EUR - Put 4,4500 - Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-08-26
9. 3.500.000 EUR - Put 4,4500 - Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-09-14
10. 3.500.000 EUR - Put 4,4500 - Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-09-14
11. 3.500.000 EUR - Put 4,4500 - Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-09-25
12. 3.500.000 EUR - Put 4,4500 - Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-09-25
Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 78 000 tys. euro (po 39 000 tys. euro dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 336 695 tys. zł.
W ocenie Zarządu Emitenta zawartą w dniu dzisiejszym umowę należy uznać za umowę istotną
w działalności Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fabryki Mebli FORTE SA
ISIN:PLFORTE00012
NIP:759-000-50-82
EKD: 36.14 produkcja mebli
Adres: ul. Biała 1 07-300 Ostrów Mazowiecka
Telefon:+48 29 6442222
www:www.forte.com.pl/pl
gpwlink:forte.gpwlink.pl
Komentarze o spółce FABRYKI MEBLI FORTE
2018-12-14 14-12-07
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649