Raport.

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (22/2017) Powołanie Komitetu Audytu.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza RAFAMET S.A., działając na podstawie art. 128 ust 1. ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089), powołała Komitet Audytu w następującym składzie osobowym:
- Pan Michał Rogatko - Przewodniczący,
- Pan Aleksander Gaczek - Członek,
- Pan Janusz Paruzel - Członek,
- Pan Piotr Regulski - Członek,
- Pan Michał Tatarek - Członek.
Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria określone w ustawie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA
ISIN:PLRFMET00016
NIP:639-000-15-64
EKD: 29.40 produkcja narzędzi mechanicznych, inżynieria mechaniczna; 28.52
Adres: ul. Staszica 1 47-420 Kuźnia Raciborska
Telefon:+48 32 7213300
www:www.rafamet.com
gpwlink:fabryka-obrabiarek-rafamet.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-09-14Raport półroczny
2018-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce FABRYKA OBRABIAREK...
2018-04-27 08:32:52
jajo9
Blaza jak ch.........
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649