Raport.

EXCELLENCE SA (17/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Excellence S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa informuje, że dniu 3 listopada 2017 roku Emitent otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Angeliki Kleina powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.
Łączna wartość transakcji nabycia akcji dokonanych w dn. 02.11.2017 r. wyniosła 369.698,56 zł.
W załączeniu treść powiadomienia.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Powiad omienie o transakcj i/transakcjach*, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Angelika Kleina
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Powiadomienie dotyczy osoby pełniącej funkcję Czł onka
  Rady Nadzorczej
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Pierwotne powiadomienie
  3
  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa Excellence spółka akcyjna
  b) LEI 2594006SDN9F99AXG397
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  - akcje
  b) Rodzaj transakcji - nabycie akcji serii A, B
  c)
  Cena i wolumen Cena Wolumen
  1,21
  1,21
  152 768 serii A imiennych,
  uprzywilejowanych
  152 768 serii B na okaziciela
  zwyk łych
  d)
  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena
  305 536
  1,21
  e) Data transakcji 02.11 .2017
  f) Miejsce transakcji Poza systemem obrotu
  * Niepotrzebne skreś lić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Excellence SA
ISIN:PLEXCLN00016
NIP:7331312783
EKD: 10.32 produkcja soków z owoców i warzyw
Adres: Lipa 20a 95-010 Stryków
Telefon:+48 42 7198112
www:www.syropy.eu
Komentarze o spółce EXCELLENCE
2018-10-20 12-10-15
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649