Raport.

EUROTEL SA (35/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

Zarząd Eurotel S.A. informuje, że w związku z posiadaną Umową z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000008723, Spółka złożyła dyspozycję utworzenia Lokaty Terminowej i w dniu dzisiejszym tj. 26 września 2017 roku, otrzymała potwierdzenie warunków Lokaty.
Charakterystyka lokaty:
Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym, stałym w skali roku.
Lokata: nieodnawialna.
Kwota lokaty: 4.000.000,00 złotych,(słownie: cztery miliony złotych).
Okres trwania lokaty: 20 dni.
Data rozpoczęcia lokaty: 2017-09-26
Data zapadalności lokaty: 2017-10-16
Aktualnie łączna wartość lokat posiadanych przez Emitenta, wynosi 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych), co daje informację na temat poziomu płynności finansowej.
Pochodzenie środków: własne - wolne środki obrotowe.
Kryterium powiązań : brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem niepowiązanym

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Eurotel SA
ISIN:PLERTEL00011
NIP:586-15-84-525
EKD: 46.66 sprzedaż hurtowa pozostała
Adres: ul. Myśliwska 21 80-126 Gdańsk
Telefon:+48 58 5203819
www:www.eurotel.pl
gpwlink:eurotel.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-09-24Raport półroczny
2018-11-22Raport za III kwartał
Komentarze o spółce EUROTEL
2018-07-17 06-07-18
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649