Raport.

ERNE VENTURES SA (33/2017) Objęcie akcji serii C w spółce Telehorse S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd ERNE VENTURES informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał umowę objęcia 1.969.543 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji imiennych Spółki Telehorse S.A. [dalej 'Spółka'] serii C po cenie emisyjnej w wysokości 1 zł (jeden złoty) za każdą poszczególną akcję. Emitent zobowiązał się do objęcia powyższych akcji w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 97 (dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.850 zł (cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) spółki Telehorse sp. z o.o.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.