Raport.

ERGIS SA (51/2017) Skup akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanego "Emitentem") informuje o przeprowadzonych transakcjach nabycia akcji własnych w okresie od 9 do 17 października 2017 roku w ramach "Programu
skupu akcji własnych w celu umorzenia", o którym spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2016 z dnia
16 maja 2016 roku.
Zgodnie z otrzymaną informacją, Dom Maklerski mBank S.A. w dniach 9 - 17 października 2017 roku nabył
w imieniu własnym, na rachunek ERGIS S.A., na rynku regulowanym 9.509 akcje po średniej cenie 5,6830 złotych za akcję. Szczegóły transakcji zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.
Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 5.705,40 złotych i stanowi 0,025% w kapitale zakładowym.
Od rozpoczęcia skupu akcji własnych do dnia 17 października 2017 roku włącznie Emitent nabył 1.108.943
akcji własnych. Z uwagi na umorzenie 1.023.864 akcji, Emitent na dzień 17 października 2017 roku posiada 85.079 akcji własnych, co stanowi 0,221% udziału w kapitale zakładowym.
Podstawą prawną nabycia akcji jest "Program skupu akcji własnych w celu umorzenia", przyjęty uchwałą Zarządu ERGIS S.A. z dnia 16 maja 2016 roku w oparciu o Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie "upoważnienia Zarządu Spółki
do nabycia akcji własnych ERGIS S.A. w celu ich umorzenia" oraz Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie "wyrażenia zgody na nabycie przez ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie akcji własnych w celu umorzenia oraz określenia zasad nabywania akcji własnych".
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
§ 5 ust. 1 pkt 6

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ergis SA
ISIN:PLEUFLM00017
NIP:573-00-03-999
EKD: 22.22 produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Tamka 16 00-349 Warszawa
Telefon:+48 22 8280410
www:www.ergis.eu
Kalendarium raportów
2018-04-20Raport roczny
2018-05-10Raport za I kwartał
2018-09-13Raport półroczny
2018-11-08Raport za III kwartał
2018-05-15Raport za I kwartał
Komentarze o spółce ERGIS
2018-04-19 19-04-22
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.