Raport.

ERBUD SA (48/2017) Informacja o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 tekst jednolity), Spółka ERBUD S.A. informuje, iż Uchwałą nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A. z dnia 19 września 2017 roku został przyjęty tekst jednolity Statutu Spółki Erbud S.A. o poniższej treści jak w załączniku.

Lista plików:

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.