Raport.

ELEMENTAL HOLDING SA (4/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F

Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego 47/2017 z dnia 16 października 2017 roku oraz raportu bieżącego 53/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu w dniu 6 lutego 2018 roku przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (dalej jako "GPW") uchwały w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 40 000 (czterdzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Elemental Holding SA
ISIN:PLELMTL00017
NIP:5291756419
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Traugutta 42 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon:+48 22 3909135
www:www.elemental-holding.pl
Kalendarium raportów
2018-04-27Raport roczny
2018-05-28Raport za I kwartał
2018-09-28Raport półroczny
2018-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ELEMENTAL HOLDING
2018-02-25 20-02-41
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.