Raport.

DROZAPOL-PROFIL SA (30/2017) Powołanie Prokurenta

Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że dnia 18.10.2017r. udzielił prokury łącznej Panu Tomaszowi Ziamek, który w Spółce pracuje od 13.11.2000 r.
Od 01.10.2016 zatrudniony jest na stanowisku Dyrektora Zaplecza Technicznego, Środków Transportu i Magazynów. Pan Tomasz Ziamek posiada wykształcenie średnie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bydgoszczy. Wcześniej pracował m.in. jako Kontroler, Główny Zaopatrzeniowiec, Pełnomocnik ds. Kluczowych Klientów, Z-ca Kierownika Działu Transportu i Logistyki, Z-ca Dyrektora d/s Magazynowych i Transportu, Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Środków Transportu.
Posiada szeroką wiedzę z zakresu środków transportu, logistyki, magazynów, negocjacji, którą zdobywał na licznych kursach i szkoleniach. Kończył m.in. takie szkolenia, jak:
• Jak delegować, aby motywować
• Techniki i taktyki negocjacji
• Zarządzanie transportem
• Zarządzanie regionem
• Zarządzanie czasem
• Polityka samochodowa w firmie
• Bezpieczeństwo flot samochodowych
• Etykieta biznesu
Jest także autorem wielu artykułów do pism branżowych "Fleet", " Flota", "Menadżer Floty".
Dzięki swojemu wieloletniemu zaangażowaniu w pracę przy flocie samochodowej oraz pasji, jaką są właśnie samochody, pan Tomasz Ziamek został wyróżniony w Plebiscycie Ludzie Dekady Branży Flotowej 2001-2011. Jest także Laureatem II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na Eco Fleet Menagera oraz organizatorem szkoleń z Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę przez Prezydenta RP.
Pan Tomasz Ziamek nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Drozapol-Profil S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Drozapol-Profil SA
ISIN:PLDRZPL00032
NIP:554-00-91-670
EKD: 46.72 sprzedaż hurtowa metali i rud metali
Adres: ul. Toruńska 298a 85-880 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 3260900
www:www.drozapol.pl
gpwlink:drozapol-profil.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce DROZAPOL-PROFIL
2018-10-15 11-10-31
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649