Raport.

DAMF INWESTYCJE SA (60/2017) Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27.10.2017r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków dwóch lokaty terminowych do dnia 03.11.2017 r. w łącznej kwocie 2 000 000,00 złotych w banku PKO Banku S.A.
Charakterystyka lokat:
Rodzaj lokat: oprocentowanie lokat 0,66 %,
Kwota lokat: 2 000 000,00 złotych, każda w kwocie 1 000 000, 00 zł
Data rozpoczęcia lokat: 27.10.2017 r.
Data zwrotu lokat: 03.11.2017 r.
Pochodzenie środków: własne, wolne środki obrotowe.
Kryterium powiązań: brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.
Kryterium uznania informacji za istotną: wartość utworzonej lokaty w stosunku do kapitałów własnych Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Damf Inwestycje SA
ISIN:PLFLYPL00017
NIP:5252528128
EKD: 79.11 Działalność pośredników turystycznych
Adres: Nowogrodzka 42 00-695 Warszawa
Telefon:+48 22 2550610
www:www.damfinwestycje.pl
Komentarze o spółce DAMF INWESTYCJE
2018-01-15 20:36:24
piotr
do końca stycznia 40groszy za 1akcje
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649