Raport.

CPD SA (39/2017) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka), niniejszym informuje iż w związku z ogłoszonym w dniu 2 października 2017 r. Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółki, który następnie został skorygowany 3 października 2017 r., na podstawie którego Spółka zaproponowała nabycie nie więcej niż 1 401 792 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 ("Akcje"), w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji w dniach od 2 do 20 października 2017 r. zostały złożone 43 Oferty Sprzedaży Akcji opiewające łącznie na 13 839 096 akcji Spółki.
W dniu 23 października 2017 r. Spółka zdecydowała o przyjęciu wszystkich ofert sprzedaży Akcji oraz dokonaniu ich redukcji, przeprowadzonej zgodnie z zasadami wskazanymi w Zaproszeniu. Ponieważ oferty sprzedaży opiewały na większą liczbę akcji niż zaproponowane przez Spółkę 1 401 792 akcji, każda Oferta Sprzedaży Akcji zostanie zrealizowana w części - redukcja ofert zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w Zaproszeniu.
Nabycie Akcji przez Spółkę nastąpi z chwilą rozliczenia tj. 26 października 2017 r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CPD SA
ISIN:PLCELPD00013
NIP:6772286258
EKD: 41 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Cybernetyki 7B 02-677 Warszawa
Telefon:+48 22 3210500
www:www.cpdsa.pl
gpwlink:cpd.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CPD
2018-10-20 12-10-58
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649