Raport.

COLUMBUS ENERGY SA (1/2018) Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z dynamicznym rozwojem, w dniu 31 stycznia 2018 roku Emitent zawarł ze spółką prawa handlowego (akcjonariuszem Spółki) umowę krótkoterminowej pożyczki pieniężnej w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). Spłata pożyczki (kapitału wraz z odsetkami i kosztami umownymi) nastąpi do dnia 07.05.2018 roku. Oprocentowanie i koszty pożyczki nie odbiegają od warunków rynkowych. Umowa pożyczki jest zabezpieczona ze strony Spółki wekslem własnym in blanco i przelewem wierzytelności na zabezpieczenie. Środki finansowe pochodzące z pożyczki przeznaczone będą na sfinansowanie zakupu urządzeń i komponentów instalacji fotowoltaicznych na korzystnych dla Emitenta warunkach.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Columbus Energy SA
ISIN:PLSTIGR00012
NIP:9452169216
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 31-211 Kraków
Telefon:+48 12 3073090
www:www.columbusenergy.pl
Komentarze o spółce COLUMBUS ENERGY
2018-02-25 20-02-13
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.