Raport.

COGNOR HOLDING SA (13/2018) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

W nawiązaniu do raportów bieżących z dnia 29 marca 2017 r. (nr RB-06), 24 kwietnia 2017 r. (nr RB-09), 25 maja 2017 r. (nr RB-17) oraz 30 czerwca 2017 r. (nr RB-21), a także z dnia 3 października 2017 r. (nr RB-33) i 29 listopada 2017 roku (nr RB-45), i 28 grudnia 2017 roku (nr RB-49) w sprawie, między innymi, refinansowania zadłużenia grupy Cognor Holding S.A. ("Emitent") wynikającego z wyemitowanych przez Cognor International Finance PLC, spółkę zależną Emitenta, zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych w kwocie nominalnej wynoszącej na dzień 31 grudnia 2016 r. 80.887.290 EUR, Zarząd informuje, że w dniu 28 marca 2018 r. podpisany został aneks do umowy kredytowej z dnia 30 czerwca 2017 r., na podstawie którego strony postanowiły wydłużyć okres udostępnienia kredytu terminowego (tj. okres, w którym kredyt terminowy może zostać wykorzystany) do dnia 31 maja 2018 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Cognor Holding SA
ISIN:PLCNTSL00014
NIP:584-030-43-83
EKD: 51.54 handel hurtowy wyrobami przemysłu hutnictwa żelaza
Adres: ul. Zielona 26 42-360 Poraj
Telefon:+48 34 3160110
www:www.cognor.pl
gpwlink:cognor-holding.gpwlink.pl
Komentarze o spółce COGNOR HOLDING
2018-12-11 03-12-16
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649