Raport.

CLEAN&CARBON ENERGY SA (23/2017) Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 roku otrzymał od Pani Katarzyny Miłosz zawiadomienie o zajściu zdarzenia prawnego, w wyniku którego Pani Katarzyna Miłosz zbyła na podstawie umowy sprzedaży zawartej 11 grudnia 2017 roku 14.000.000 akcji Spółki Clean&Carbon Energy S.A., dających 8,17% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. oraz 8,17% kapitału Spółki. Według stanu na dzień 15 grudnia 2017 roku t.j. przekazywania niniejszego zawiadomienia, akcje w posiadaniu Pani Katarzyny Miłosz dają 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., co stanowi 0% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., oraz 0% kapitału zakładowego emitenta.
Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Clean&Carbon Energy SA
ISIN:PLKAREN00014
NIP:526-00-33-418
EKD: 05.10 wydobywanie węgla kamiennego
Adres: Koszewko 13 73-102 Stargard Szczeciński
Telefon:+48 22 1010770
www:www.ccenergy.pl
gpwlink:clean-carbon-energy.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-03-21Raport roczny
2019-04-25Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
2019-10-24Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CLEAN&CARBON ENERGY
2019-02-17 05-02-05
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649