Raport.

CIECH SA (7/2018) Podjęcie przez Emitenta decyzji o przystąpieniu do fazy wykonawczej istotnej inwestycji

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 23.11.2017 r., informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o przystąpieniu do fazy wykonawczej istotnej inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa zakładu do produkcji soli warzonej w Niemczech, w miejscowości Stassfurt ("Inwestycja"). Inwestycja realizowana jest przez spółkę zależną od Emitenta - CIECH Soda Deutschland GmbH&Co.KG. w Niemczech ("CSD").
W ramach fazy przygotowawczej Inwestycji przeprowadzono m.in. postępowanie przetargowe na dostawę kluczowej technologii i dokonano wyboru dostawcy tej technologii oraz uzyskano pomoc publiczną od organów niemieckiej administracji w wysokości 11,25 mln EUR.
Wartość Inwestycji szacowana jest na ok. 100 mln EUR, a orientacyjny czas jej realizacji to 2-3 lata. Przewidywane zdolności produkcyjne zakładu to ok. 450 tysięcy ton soli rocznie.
Inwestycja będzie finansowana ze środków Grupy CIECH oraz dostępnego finansowania zewnętrznego, w tym ze środków uzyskanych przez CSD w ramach udzielonej pomocy publicznej. Efekty zrealizowanej inwestycji będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy CIECH.
Niezależnie od decyzji o przystąpieniu do fazy wykonawczej spółka CSD oczekuje na uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych niezbędnych do dalszej realizacji Inwestycji.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) ("MAR").

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ciech SA
ISIN:PLCIECH00018
NIP:118-00-19-377
EKD: 51.70 pozostały handel hurtowy
Adres: ul. Wspólna 62 00-684 Warszawa
Telefon:+48 22 6391000
www:www.ciechgroup.com
gpwlink:ciech.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-03-26Raport roczny
2019-05-28Raport za I kwartał
2019-09-10Raport półroczny
2019-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CIECH
2019-02-16 04-02-09
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649