Raport.

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (19/2017) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) w wykonaniu obowiązku przewidzianego w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR niniejszym informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 18.10.2017 r. zawiadomienia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, od Pana Adama Stanisława Rozwadowskiego - Prezesa Zarządu Spółki (osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce) o zawartych w dniu 18.10.2017 r. transakcjach na akcjach Spółki.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.