Raport.

CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SA (9/2018) Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Spółki Strategii Centrum Finansowego Banku BPS S.A. na lata 2018-2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Centrum Finansowego Banku BPS S.A. informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Strategię Centrum Finansowego Banku BPS S.A. na lata 2018-2020 (Strategia).
Główne Strategiczne kierunki działań na lata 2018 - 2020 obejmują:
- rozwijanie inwestycji w pakiety wierzytelności nabywane na rachunek własny Spółki,
- założenie funduszu sekurytyzacyjnego w celu zakupu wierzytelności bankowych,
- kontynuację działań w zakresie usług windykacyjnych na zlecenie,
- obsługę funduszy sekurytyzacyjnych,
- inwestycje w rozbudowę i optymalizację funkcjonalności systemu informatycznego oraz wdrożenie narzędzia dialerowego pozwalającego na obsługę dużej liczby wierzytelności masowych,
- organizację procesu wzbogacania i normalizacji danych teleadresowych, w celu poprawy poziomu kontaktowalności portfela.
Spółka zamierza pozyskać środki na działalność inwestycyjną z niepublicznych emisji obligacji. Zgodnie z planem finansowym, emisje w roku 2018 powinny łącznie wynieść 26 mln zł, a w roku 2019 kolejne 7 mln zł.
Jednocześnie w dniu 12 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała emisję obligacji Spółki na łączną kwotę 26 mln zł w ramach programu emisji do łącznej kwoty 40 mln zł, na następujących warunkach: obligacje mogą zostać wyemitowane jako niezabezpieczone lub zabezpieczone na wierzytelnościach własnych Spółki lub certyfikatach inwestycyjnych należących do Spółki, termin zapadalności obligacji od 2 lat do 5 lat, oprocentowanie zmienne - WIBOR 6M + marża, cel emisji - inwestycje w pakiety wierzytelności i certyfikaty inwestycyjne funduszy sekurytyzacyjnych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centrum Finansowe Banku BPS SA
ISIN:PLCFBPS00019
NIP:527-257-92-35
EKD: 66.19 pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
Telefon:+48 22 5395573
www:www.cfbps.pl
Komentarze o spółce CENTRUM FINANSOWE ...
2019-02-17 04-02-25
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649