Raport.

CAPITAL PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 Przychody z dzia?alno?ci podstawowej 27 951,73 18 996,63 6 566,68 4 348,25 Zysk/Strata na dzia?alno?ci podstawowej 21 746,09 10 412,58 5 108,79 2 383,40 Zysk/Strata przed opodatkowaniem 21 762,44 10 485,75 5 112,63 2 400,14 Zysk/Strata netto okresu 18 002,27 9 263,73 4 229,26 2 120,43 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej -420,10 -3 517,65 -98,69 -805,18 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 10 345,92 11 664,90 2 430,56 2 670,05 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -9 981,93 -10 754,63 -2 345,05 -2 461,69 Zmiana stan?w ?rodk?w pieni??nych netto w okresie -56,10 -2 607,37 -13,18 -596,82 Aktywa razem 122 706,01 110 212,42 28 476,02 24 912,39 Zobowi?zania d?ugoterminowe 16 188,24 12 978,27 3 756,76 2 933,61 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 816,98 667,20 189,59 150,81 Kapita? w?asny 104 587,29 96 566,95 24 271,26 21 827,97 Kapita? zak?adowy 23 000,00 23 000,00 5 337,54 5 198,92 Liczba akcji (w szt.) 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 Zysk/Strata na jedn? akcj? zwyk?? (w PLN/EUR) 0,78 0,18 0,18 0,04 Rozwodniony zysk/strata na jedn? akcj? zwyk?? (w PLN/EUR) 0,78 0,18 0,18 0,04 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w PLN/EUR) 4,55 4,20 1,06 0,95

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Capital Partners SA
ISIN:PLCPTLP00015
NIP:527-23-72-698
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Królewska 16 00-103 Warszawa
Telefon:+48 22 3306880
www:www.c-p.pl
Kalendarium raportów
2018-04-26Raport za I kwartał
2018-09-07Raport półroczny
2018-10-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CAPITAL PARTNERS
2018-04-19 19-04-07
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.