Raport.

CAPITAL PARK SA (6/2018) Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii M spółki Capital Park S.A. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 29 stycznia 2018 roku powziął wiadomość, że w dniu 26 stycznia 2018 roku zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 78/2018 w sprawie wprowadzenia z dniem 26 stycznia 2018 roku do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 151.250 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii M Spółki, o wartości nominalnej 100 EUR (sto euro) każda. Uchwała zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. weszła w życie z dniem podjęcia.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Capital Park SA
ISIN:PLCPPRK00037
NIP:1080009913
EKD: 68.10 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Marynarska 11 02-674 Warszawa
Telefon:+48 22 3188888
www:www.capitalpark.pl
gpwlink:capital-park.gpwlink.pl
Komentarze o spółce CAPITAL PARK
2018-12-10 12-12-11
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649