Raport.

BUMECH SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze 2016 półrocze / 2017 półrocza 2016 Dane do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedażyproduktów, towarów i materiałów 30 839 29 831 7 261 6 810 Koszt własny sprzedaży 23 345 26 571 5 496 6 066 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 382 3 494 1 032 798 Zysk (strata) brutto 1 521 326 358 74 Zysk (strata) netto 1 277 -58 301 -13 Liczba udziałów/akcji w sztukach 78 739 759 64 468 029 78 739 759 64 468 029 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,02 0,00 0,00 0,00 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINNANSOWEJ 4 kolumna/stan na 30.06.2016 Aktywa trwałe 138 719 127 703 32 821 28 856 Aktywa obrotowe 46 690 44 143 11 047 9 975 Kapitał własny 84 587 69 902 20 013 15 795 Zobowiązania długoterminowe 33 923 36 829 8 026 8 322 Zobowiązania krótkoterminowe 66 899 67 406 15 828 15 231 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,07 1,08 0,25 0,25 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2 i 4 lolumna - za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 488 -2 425 1 528 -554 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 754 -555 -1 119 -127 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 876 2 774 -442 633 Dane do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56 900 53 513 13 396 12 216 Koszt własny sprzedaży 48 480 45 470 11 414 10 380 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 755 3 592 1 120 820 Zysk (strata) brutto 1 353 -179 319 -41 Zysk (strata) netto 526 -1 082 124 -247 Liczba udziałów/akcji w sztukach 78 739 759 64 468 029 78 739 759 64 468 029 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,01 -0,02 0,00 0,00 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINNANSOWEJ 4 kolumna/stan na 30.06.2016 Aktywa trwałe 153 632 143 451 36 350 32 415 Aktywa obrotowe 59 207 61 950 14 009 13 998 Kapitał własny 85 704 75 160 20 278 16 983 Zobowiązania długoterminowe 40 769 47 910 9 646 10 826 Zobowiązania krótkoterminowe 86 366 84 622 20 434 19 121 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,09 1,17 0,26 0,26 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2 i 4 lolumna - za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 266 -4 529 1 475 -1 034 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 790 -915 -1 363 -209

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bumech SA
ISIN:PLBMECH00012
NIP:954-00-05-359
EKD: 42.31 roboty związane z budową mostów i tuneli
Adres: ul. Krakowska 191 40-389 Katowice
Telefon:+48 32 7893850
www:www.bumech.pl
Kalendarium raportów
2018-04-30Raport roczny
2018-05-30Raport za I kwartał
2018-10-01Raport półroczny
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BUMECH
2018-03-23 04-03-53
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.