Raport.

BOWIM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody z dzia?alno?ci operacyjnej 1 202 581 883 609 283 314 201 935 Koszty dzia?alno?ci operacyjnej 1 166 860 844 664 274 898 193 035 Zysk na dzia?alno?ci operacyjnej 35 720 38 944 8 415 8 900 Zysk brutto 21 952 22 647 5 172 5 176 Zysk netto 16 442 18 536 3 874 4 236 Aktywa razem 374 185 364 385 89 713 82 366 Zobowi?zania razem 256 013 248 653 61 381 56 205 W tym: zobowi?zania kr?tkoterminowe 181 515 188 613 43 519 42 634 Kapita? w?asny 118 171 115 733 28 332 26 160 Kapita? podstawowy 1 951 1 951 468 441 Liczba akcji w sztukach 19 514 647 19 514 647 19 514 647 19 514 647 Warto?? ksi?gowa na akcj? 6,06 5,93 1,45 1,34 Zysk netto na akcj? zwyk?? 0,84 0,95 0,20 0,22 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 4 268 15 788 1 005 3 608 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -5 219 -4 112 -1 230 -940 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 1 550 -11 300 365 -2 582

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bowim SA
ISIN:PLBOWM000019
NIP:645-22-44-873
EKD: 24.20 produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
Adres: ul. Niwecka 1E 41-200 Sosnowiec
Telefon:+48 32 3929300
www:www.bowim.pl
Kalendarium raportów
2018-05-28Raport za I kwartał
2018-09-18Raport półroczny
2018-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BOWIM
2018-04-25 05-04-14
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.