Raport.

BOWIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody z dzia?alno?ci operacyjnej 1 130 292 830 080 266 283 189 702 Koszty dzia?alno?ci operacyjnej 1 090 758 786 104 256 969 179 652 Zysk na dzia?alno?ci operacyjnej 39 534 43 976 9 314 10 050 Zysk brutto 25 054 26 884 5 902 6 144 Zysk netto 18 774 21 663 4 423 4 951 Aktywa razem 395 638 363 566 94 857 82 180 Zobowi?zania razem 296 820 269 475 71 164 60 912 W tym: zobowi?zania kr?tkoterminowe 195 893 187 153 46 967 42 304 Kapita? w?asny 98 818 94 090 23 692 21 268 Kapita? podstawowy 1 951 1 951 468 441 Liczba akcji w sztukach 19 514 647 19 514 647 19 514 647 19 514 647 Warto?? ksi?gowa na akcj? 5,06 4,82 1,21 1,09 Zysk netto na akcj? zwyk?? 0,96 1,11 0,23 0,25 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 8 045 19 239 1 895 4 397 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -11 085 -6 536 -2 611 -1 494 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 3 978 -13 054 937 -2 983

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bowim SA
ISIN:PLBOWM000019
NIP:645-22-44-873
EKD: 24.20 produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
Adres: ul. Niwecka 1E 41-200 Sosnowiec
Telefon:+48 32 3929300
www:www.bowim.pl
Kalendarium raportów
2018-05-28Raport za I kwartał
2018-09-18Raport półroczny
2018-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BOWIM
2018-04-25 05-04-23
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.