Raport.

BIT EVIL SA (6/2017) Podpisanie umowy o zachowaniu poufności z firmą Microsoft Corporation

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 12 października 2017 roku Emitent podpisał umowę o zachowaniu poufności (NDA) z międzynarodową firmą softwerową - Microsoft Corporation, która otwiera możliwość rozpoczęcia w niedługim czasie negocjacji dotyczących podjęcia współpracy przy wzajemnym wykorzystywaniu narzędzi informatycznych stron w celu rozwoju produktów Emitenta i Microsoft Corporation na rynku międzynarodowym.
O kolejnych etapach rozmów Emitent niezwłocznie poinformuje raportem bieżącym.
W ramach podpisanej umowy obie strony zobowiązały się do zachowania w tajemnicy informacji oznaczonych jako poufne, otrzymanych w ramach potencjalnych negocjacji, przygotowania projektów oraz ewentualnych ich realizacji.
Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania dotyczą rozwoju Spółki i będą miały wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta, wpisują się również w strategię rozwoju Emitenta

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bit Evil SA
ISIN:PLBTEVL00019
NIP:5223041323
EKD: NULL NULL
Adres: ul. Adama Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa
Telefon:+48 607170176
www:www.bitevil.com
Komentarze o spółce BIT EVIL
2018-01-26 20:22:40
Janosik
Sukces
2018-01-31 20:00:10
Nikos
Scam gdzie oni laduja hajs sciemniacze
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649