Raport.

BEST SA (1/2018) Informacja o łącznej wartości nominalnej wierzytelności nabytych przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., wysokości wydatków poniesionych na nabycie tychże wierzytelności, spłatach z tychże wierzytelności oraz wartości godziwej portf

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej w zakresie portfeli wierzytelności nabywanych przez Grupę BEST, wprowadzonej raportem bieżącym numer 38/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. i zmienionej raportem bieżącym numer 69/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. (Polityki), Zarząd BEST S.A. (Emitent, Spółka), informuje o wartościach w zakresie portfeli wierzytelności w całym 2017 roku i samym czwartym kwartale 2017 roku wraz z danymi porównawczymi. Tabelę z informacjami w zakresie portfeli wierzytelności Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna i ostateczna informacja nt. wyników Spółki oraz Grupy Emitenta osiągniętych w okresie 2017 roku zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym raporcie rocznym, którego termin publikacji zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej do 31.01.2018 r.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Best SA
ISIN:PLBEST000010
NIP:585-00-11-412
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Adres: ul. Łużycka 8A 81-537 Gdynia
Telefon:+48 58 7699299
www:www.best.com.pl
Kalendarium raportów
2018-05-15Raport za I kwartał
2018-09-04Raport półroczny
2018-11-15Raport za III kwartał
2018-05-10Raport za I kwartał
Komentarze o spółce BEST
2018-04-20 04-04-21
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.