Raport.

BANK ZACHODNI WBK SA (24/2017) Daty przekazywania raportów okresowych

Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") podaje do wiadomości następujące daty przekazania w roku 2018 raportów okresowych:
Raport roczny jednostkowy za 2017 r. - 13.02.2018 r. po zamknięciu sesji
Skonsolidowany raport roczny za 2017 r. - 13.02.2018 r. po zamknięciu sesji
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.- 24.04.2018 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. - 25.07.2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - 31.10.2018 r.
Dodatkowo Bank informuje, że wybrane niezaudytowane dane finansowe za 2017 rok zostaną przekazane w dniu 31.01.2018 r. w formie raportu bieżącego.
Ponadto Bank informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczał odpowiednio kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe.
Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z pózn.zm.)

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bank Zachodni WBK SA
ISIN:PLBZ00000044
NIP:896-000-56-73
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: Rynek 9/11 50-950 Wrocław
Telefon:+48 61 8564900
www:www.bzwbk.pl
gpwlink:bz-wbk.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-10-31Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BANK ZACHODNI WBK
2018-10-20 12-10-09
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649