Raport.

AWBUD SA (76/2017) Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent"), informuje, iż w dniu 2 października 2017 r. została podpisana przez Emitenta umowa pożyczki ("Umowa") pomiędzy ABADON REAL ESTATE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, jako pożyczkodawcą ("ABADON REAL ESTATE") a Emitentem, jako pożyczkobiorcą. Na podstawie Umowy i na warunkach w niej określonych ABADON REAL ESTATE udzielił Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych), oprocentowanej 6,5% w skali roku i podlegającej zwrotowi do dnia 21 grudnia 2017 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów. Zawarcie Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość kwoty pożyczki.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AWBUD SA
ISIN:PLINSTL00011
NIP:712-015-76-18
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Reja 4 42-440 Ogrodzieniec
Telefon:+48 32 6715201
www:www.awbud.pl

Komentarze o spółce AWBUD
2017-12-16 12-12-28
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.