Raport.

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody ze sprzeda?y 184 179 168 756 43 391 38 567 Zysk brutto ze sprzeda?y 82 493 72 763 19 435 16 629 Zysk z dzia?alno?ci operacyjnej 58 358 51 560 13 749 11 783 Zysk brutto 58 534 52 479 13 790 11 993 Zysk netto 47 284 42 446 11 140 9 700 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 57 815 49 163 13 621 11 236 ?rodki pieni??ne neto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (111 766) 14 052 (26 331) 3 211 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (11 821) (33 418) (2 785) (7 873) ?rodki pieni??ne i depozyty kr?tkoterminowe 4 598 70 456 1 102 15 926 ?rednia wa?ona liczba akcji w okresie 33 418 193 33 418 193 33 418 193 33 418 193 Zysk netto na jedn? akcj? zwyk?? 1.41 1.27 0.33 0.29

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Asseco Business Solutions SA
ISIN:PLABS0000018
NIP:522-261-27-17
EKD: 72.20 doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
Adres: ul. Konrada Wallenroda 4c 20-607 Lublin
Telefon:+48 81 7458888
www:www.assecobs.pl
Kalendarium raportów
2018-04-26Raport za I kwartał
2018-08-02Raport półroczny
2018-10-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ASSECO BUSINESS SO...
2018-03-21 17-03-21
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.