Raport.

ARTIFEX MUNDI SA (25/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 21 września 2017 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, przez Tomasza Grudzińskiego, tj. osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, Spółka powzięła informację o zakupie przez Tomasza Grudzińskiego dnia 21 września 2017 roku 5.000 akcji na okaziciela Emitenta. Transakcji dokonano na rynku akcji GPW (XWAR).
Pan Tomasz Grudziński pełni funkcję Prezesa Zarządu w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta.
Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Artifex Mundi SA
ISIN:PLARTFX00011
NIP:6482765128
EKD: 58.21 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Adres: ul. Michała Archanioła 10 41-800 Zabrze
Telefon:+48 32 7470447
www:www.artifexmundi.com
gpwlink:artifex-mundi.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-09-12Raport półroczny
2018-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ARTIFEX MUNDI
2018-07-17 21-07-27
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649