Raport.

AMREST HOLDINGS SE (14/2018) Terminy publikacji raportów finansowych w 2018 roku

Zarząd AmRest Holdings SE ("Spółka") informuje, że przekazanie raportów finansowych w 2018 roku nastąpi w następujących terminach:
1. Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku: 14 maja 2018 r.,
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku: 15 listopada 2018 r.
2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku: 1 października 2018 r.
3. Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok: 8 marca 2018 r.
Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AmRest Holdings SE
ISIN:NL0000474351
NIP:8095.77.914
EKD: 74.84 pozostała działalność komercyjna
Adres: pl. Grunwaldzki 25-27 50-365 Wrocław
Telefon:+48 71 3861000
www:www.amrest.eu
Kalendarium raportów
2018-03-08Raport roczny
2018-05-14Raport za I kwartał
2018-10-01Raport półroczny
2018-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce AMREST HOLDINGS SE
2018-02-25 20-02-51
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.