Raport.

AMREST HOLDINGS SE (5/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach AmRest dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe³niące obowiązki zarządcze.
AmRest Holdings SE ("AmRest", "Spółka") informuje, że w dniu 12 stycznia 2018 roku otrzymał powiadomienie od Pana Jose Manuel Maestro Garcia-Donas, będącego osobą blisko związaną z Panią Marią Eleną Pato-Castel, która pełni obowiązki zarządcze w Spółce, o dokonaniu przez niego transakcji na akcjach AmRest. Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  POWIADOMIENIE O TRANSAKCJ I DOKONAN EJ PRZEZ OSOB Ę BLISKO ZWIĄZAN Ą Z OSOBAMI
  PEŁNIĄCYMI OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR
  (NOTIFICATION OF TRANSACTION EXECUTED BY PERSON CLOSELY ASSOCIATED WITH PERSONS
  DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSIBILITIES IN LINE WITH ART. 19 OF THE MAR REGULATION )
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej (Details of the person closely
  associated)
  a) Nazwa/Nazwisko
  (Name) JOSE MANUEL MAESTRO GARCIA -DONAS
  2 Powód powiadomienia (Reason for the notification)
  a) Stanowisko/status
  (Position/Status)
  Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze – Panią Marią Eleną Pato -
  Castel ( Prezydent marki La Tagliatella)
  (Person close ly associated with a person discharging managerial respo nsibilities – Mrs.
  Maria Elena Pato -Castel, La Tagliatella President )
  b) Pierwotne
  powiadomienie/zmiana
  (Initial
  notification/Amendment)
  Pierwotne powiadomienie
  (Initial notification )
  3 Dane emitenta (Details of the Issuer)
  a) Nazwa (Name) AMREST HOLDINGS SE
  b) LEI
  (Legal Entity Identifier) 259400T6ZDQIMDBGDN42
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu;
  (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono
  transakcje (Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of
  transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have b een conducted )
  4.1
  . a)
  Opis instrumentu
  finansowego, rodzaj
  instrumentu (Description
  of the financial
  instrument, type of
  instrument)
  Kod identyfikacyjny
  (Identification code)
  Akcje
  (Shares)
  ISIN: NL0000474351
  b) Rodzaj transakcji
  (Nature of the
  transaction)
  Na bycie
  Nabycie w ramach wy konania programu opcji na akcje.
  (Purchase
  Acquisition as a result of the exercise of stock option program )


  c) Cena i wolumen
  (Price(s) and volume(s))
  Cena (Price) Wolumen (Volume)
  0,00 PLN 103
  d) Informacje zbiorcze
  (Aggregated information)
  — Łączny wolumen
  (Aggregated volume)
  — Cena (Price)
  103
  0,00 PLN
  e) Data transakcji
  (Date of the transaction)
  2018 -01-11
  f) Miejsce transakcji
  (Place of the transaction)
  Poza systemem obrotu
  (Outside the trading system)  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AmRest Holdings SE
ISIN:NL0000474351
NIP:8095.77.914
EKD: 74.84 pozostała działalność komercyjna
Adres: pl. Grunwaldzki 25-27 50-365 Wrocław
Telefon:+48 71 3861000
www:www.amrest.eu
Komentarze o spółce AMREST HOLDINGS SE
2019-01-21 15-01-04
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649