Raport.

ALUMETAL SA (42/2017) Informacje o transakcji na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd ALUMETAL S.A. ("Spółka", "Emitent") wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 13 października 2017 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alumetal SA
ISIN:PLALMTL00023
NIP:5492040001
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head office) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Kościuszki 111 32-650 Kęty
Telefon:+48 33 4707100
www:www.alumetal.pl
Kalendarium raportów
2018-05-16Raport za I kwartał
2018-10-01Raport półroczny
2018-11-29Raport za III kwartał
2018-05-23Raport za I kwartał
Komentarze o spółce ALUMETAL
2018-01-09 13:47:05
dsdsada
spólka jak spólka a stronka jak stronka
2018-01-09 13:47:11
dsdsada
pierwszy
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.