Raport.

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (50/2017) Informacja o zawarciu umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: "ALTUS TFI") informuje o zawarciu w dniu 9 października 2017 r. umowy z ROCKBRIDGE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej BPH Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych S.A.) (dalej "ROCKBRIDGE TFI") z siedzibą w Warszawie (dalej "Umowa").
Przedmiotem Umowy jest przejęcie przez ROCKBRIDGE TFI od ALTUS TFI zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Debt Profit Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 1515 (dalej "Fundusz").
Na podstawie Umowy ALTUS TFI przenosi nieodpłatnie na ROCKBRIDGE TFI, a ROCKBRIDGE TFI przejmuje zarządzanie Funduszem. Skutek w postaci przejęcia zarządzania następuje z chwilą określoną w art. 238a ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.) zwanej dalej "Ustawą", (dalej "Dzień Przejęcia"), o ile do dnia 25 listopada 2017 r. ALTUS TFI dokona zmiany statutu Funduszu w zakresie określonym w art. 18 ust. 2 pkt 2 Ustawy, poprzez wskazanie ROCKBRIDGE TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego Funduszem oraz strony internetowej ROCKBRIDGE TFI jako miejsca publikacji do ogłoszeń o zmianie statutu Funduszu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ISIN:PLATTFI00018
NIP:1080003690
EKD: 66.30 działalność związana z zarządzaniem funduszami
Adres: ul. Pankiewicza 3 00-969 Warszawa
Telefon:+48 22 3803285
www:www.altustfi.pl
gpwlink:altus-towarzystwo-funduszy-inwestycyjnych.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-08-20Raport półroczny
2018-11-12Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ALTUS TOWARZYSTWO ...
2018-07-17 21-07-46
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649