Raport.

ALMA MARKET SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Syndyk masy upadłości Alma Market SA w upadłości podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:
I. Termin przekazania rocznego raportu (R) i skonsolidowanego raportu rocznego (RS) za 2017 rok - 30 kwietnia 2018 (poniedziałek)
II. Termin przekazania "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2018 roku - 30 maja 2018 (środa)
III. Termin przekazania "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) za I półrocze 2018 roku - 01 październik 2018 (poniedziałek)
IV. Termin przekazania "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za III kwartał 2018 roku - 29 listopada 2018 (czwartek).
Stosownie do § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, raporty kwartalne i skonsolidowane raporty kwartalne za IV kwartał 2017 roku oraz II kwartał 2018 roku nie zostaną opublikowane.
Alma Market SA w upadłości będąca jednostką dominującą grupy na podstawie § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych nie przekazuje odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Przekazywane są skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalne informacje finansowe ("rozszerzone" skonsolidowane raporty kwartalne) i skonsolidowany raport półroczny z zamieszczonym jednostkowym skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym ("rozszerzony" skonsolidowany raporty półroczny).
Raport opublikowano zgodnie z: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alma Market SA w restrukturyzacji
ISIN:PLKRCHM00015
NIP:676-001-67-31
EKD: 52.12 sprzedaż detaliczna
Adres: ul. Pilotów 6 30-964 Kraków
Telefon:+48 12 6276320
www:www.almamarket.pl
gpwlink:alma-market.gpwlink.pl
Komentarze o spółce ALMA MARKET W REST...
2019-02-17 04-02-49
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649