Raport.

AAT HOLDING SA (17/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AAT HOLDING S.A. na dzień 31 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd AAT HOLDING S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile nie został wskazany zgodnie z §10 ustęp 4 Statutu Spółki.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej o ile Przewodniczący na podstawie §13 ustęp 4 "Regulaminu Walnego Zgromadzania AAT Holding Spółka Akcyjna" nie postanowi o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej w związku z korzystaniem z elektronicznego systemu liczenia głosów.
5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
7) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.
9) Zakończenie obrad.
Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 15 stycznia 2018 roku.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na korporacyjnej stronie internetowej Spółki pod adresem: http://inwestor.aat.pl. Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej: [email protected]
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Lista plików:

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AAT Holding SA
ISIN:PLAATHL00018
NIP:5252398192
EKD: 46.52 sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
Adres: ul. Puławska 431 02-801 Warszawa
Telefon:+48 22 5460546
www:www.aat.pl
Komentarze o spółce AAT HOLDING
2018-01-23 01-01-00
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.