Raport.

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SA (22/2017) Informacja o wartosci obrotów z kontrahentem

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z przyjęciem do realizacji w dniu 3 sierpnia 2017 r. zamówień złożonych przez spó Ceatec Engineering GmbH z siedzibą w Austrii (Ceatec), łączna wartość obrotów pomiędzy Spółką a Ceatec wyniosła ok. 0,5 mln EUR, co po przeliczeniu według kursu NBP z dnia wystąpienia zdarzenia odpowiada równowartości ok. 2,3 mln zł.
Na ww. wartość składają się zamówienia dotyczące dostaw na rzecz Ceatec konstrukcji stalowych w tym w szczególności kanałów stalowych. Zamówieniem o największej wartości przyjętym do realizacji było zamówienie z dnia 3 sierpnia 2017 r. o wartości ok. 0,2 mln EUR, co odpowiada równowartości ok. 0,9 mln zł. (Zamówienie). Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę na rzecz Ceatec 35 ton kanałów stalowych. Dostawa Zamówienia powinna nastąpić w okresie od października do listopada 2017 r.
Zamówienia realizowane na rzecz Ceatec nie zawierają postanowień dotyczące kar umownych, a pozostałe warunki zamówień realizowanych na rzecz Ceatec nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu zleceń.
Powyższe zamówienia z obszaru produkcji elementów dla infrastruktury są kontynuacją strategii Spółki, mającej na celu zwiększenie rozwoju w dziedzinie eksportu. Tym samym Zarząd Spółki czyni dalsze starania, aby nadal zwiększać przychody Spółki poprzez eksport.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:

Komentarze o spółce
2017-12-18 17-12-22
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.