Raport.

WITTCHEN SA (26/2017) Zawiadomienie o rejestracji przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Zarząd Wittchen S.A. z siedzibą w Kiełpinie ("Spółka", "Emitent"), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 6 lipca 2017 r. o dokonaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta w rejestrze przedsiębiorców. Nowa ujawniona wysokość kapitału zakładowego wynosi 3 624 611,40 zł (trzy miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset jedenaście złotych, 40/100 groszy). Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego jest wynikiem zamiany, w ramach realizacji programu opcji managerskich na lata 2016-2018, warrantów subskrypcyjnych serii A na 23 057 akcji serii C w kapitale zakładowym Wittchen S.A., o czym Spółka informowała raportami bieżącym nr 11/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r., 17/2017 z dnia 15 maja 2017 r., 18/2017 z dnia 18 maja 2017 r. oraz 19/2017 z dnia 19 maja 2017 r. Ujawniony w rejestrze kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na: 16 500 000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B oraz na 23 057 (dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii C.
Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 18 123 057 (osiemnaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt siedem). Nowe akcje serii C stanowią 0,13% kapitału zakładowego i tyle samo w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wittchen SA
ISIN:PLWTCHN00030
NIP:9511022154
EKD: 46.16 działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
Adres: ul. Ogrodowa 27/29 05-092 Łomianki
Telefon:+48 22 7663333
www:www.wittchen.com
gpwlink:wittchen.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-08-23Raport półroczny
2018-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce WITTCHEN
2018-07-17 05-07-29
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649